My Profile

Bengt Liedholm
Förnamn
Bengt
Efternamn
Liedholm
Presentation och bakgrund
Benke är sedan födseln urhofvare! Pappa Ragge var urhofvare redan när Bengt som junior registrerades i klubben. Har varit medlem i styrelsen på nästan samtliga funktioner så länge man minns. Under 2006 kommer Bengt att kunna summera 50 år med Hofvet! "Benke" är vår enda spelare med landslagsförflutet. Det blev en landslagsmatch i Finland 1969. Har även sett till att Ättelägget Christer börjat bowla i klubben. Och det är vi mycket glada för, har är nämligen mycket bättre bowlare än vad pappa någonsin varit, och det vill inte säga lite. Bengt utses som hedersordföranden när han på årsmötet 2009 avtackades för närmare 50 år av styrelseinsatser för Hofvet. Bengan återfinns numera utlokaliserad till Ed.
Medlemsnummer
2
Inträdelsår
1956
Funktion
Ordförande
1 serie
286
4 serier
963
8 serier
1710
Klubbmästerskap
6 gånger
Förtjänstemärke (Svenska Bowlingförbundet)
Guld
Elitmärken (Svenska Bowlingförbundet)
Elitplakett
Stadionplaketten (Fredrikshofsalliansen)
Guld
Utmärkelser inom Bowlingsektionen
Ständig medlem
Hedersledamot
KIF-Guldnål
Medlem i Guldklubben
Övriga utmärkelser
Ordförande Bengt har också under några år varit ordförande i Stockholms Bowlingförbund