Historia

Hofvets Historia.

Det började anspråkslöst med att några grabbar år 1901 sparkade på tidningsbollar på Fredrikshofs slottsgård. När så slottsherren donerade en riktig fotboll till grabbarna så blev det fart. En fotbollsklubb bildades och självklart skulle den heta Fredrikshof. Även om fotboll är kul, så utvidgades föreningen snabbt till andra sektioner, inte minst friidrott och på senare tid växte cykelsektionen till Sveriges största.

Men på denna hemsida snävar vi in på bowlingen, som sedan 1916 var en sektion inom Fredrikshof idrottsförening, men i samband med att föreningen ombildades till allians blev bowlingen formellt en fristående bowlingklubb.

I det följande är det enkelt att följa bowlings utveckling över såväl stora framgångar på banorna såväl som den viktiga sociala delen med resor, fester och jubileer. En hundraåring har upplevt många minnesvärda händelser som går att ta del av i det följande.